De doelen van Stichting Het Tussenstation zijn:

 

Het leveren van arbeidsmatige dagbesteding op ontwikkelingsgerichte basis door een individuele aanpak en begeleiding in een groep. 

 

Al onze cliënten hebben hun eigen doelen en werkzaamheden waar zij op hun eigen passende, bedrijfsmatige en creatieve manier aan werken.

 

Wij werken met kleine groepssamenstellingen met professionele begeleiding en vrijwilligers in een setting waar iedereen zichzelf mag zijn. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), autisme of mensen die moeten reïntegreren op de arbeidsmarkt. 

 

Het grootste doel is het bevorderen van zelfredzaamheid, samenwerken, eigenwaarde, sociale contacten, mentale groei, het sociaal emotioneel functioneren, leren van vakvaardigheden, sociale vaardigheden en werknemers vaardigheden.

 

Mensen die zich willen aanmelden doorlopen een toelatingsprocedure waar we kijken naar zijn / haar motivatie en wat zijn / haar capaciteiten zijn.

De doelgroepen van Stichting Het Tussenstation zijn:

 

Onze doelgroepen zijn, onder andere, mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), autisme of mensen die moeten reïntegreren op de arbeidsmarkt. 

Klachtencommissie:

 

Voor het geval er een klacht ontstaan en we komen er gezamenlijk niet uit werken we samen met Quasir. Zij zijn een objectieve partner voor klachtafhandeling. Klik hier om naar hun website te gaan.