Stichting Het Tussenstation heeft een ANBI status, een ideële instelling en streeft geen winstbelang na. 

Als stichting zijn wij mede afhankelijk van donaties in zowel gelden als natura. 

Donaties aan een stichting met een ANBI status zijn voor de donateur volledig aftrekbaar voor de belasting.  Klik hier om de informatie over giften te lezen op de website van de Belastingdienst. 

 

Op deze pagina vindt u ook de betreffende formulieren van de Belastingdienst. U kunt deze invullen en naar ons toezenden. U kunt dit als bijlage toevoegen aan onderstaand invulformulier of u stuurt het per email naar secretaris@stichtinghettussenstation.nl

 

Donaties en giften worden door ons zeker gewaardeerd, echter wanneer de gift die u wenst te doen een waarde van meer dan €500 vertegenwoordigd willen wij dit eerst bespreken in onze bestuursvergadering. Dit omdat ook wij als bestuur van de Stichting de giften moeten kunnen verantwoorden. 

Uiteraard waarderen wij de donaties en giften en, indien gewenst, kunnen wij dit ook vermelden op onze website en op onze locatie. 

Naam  
Adres  
Postcode en Woonplaats  
Telefoonnummer  
email  
Hoe heeft u ons gevonden?  
Wat wilt u doneren?  
Uw bericht  
Bijlage  

Doneren aan Stichting Het Tussenstation

Vult u a.u.b.het formulier zo volledig en helder mogelijk in.